Ondersteuning bij transitie nieuwe release iWmo en iJw

Ondersteuning bij transitie nieuwe release iWmo en iJw vanaf 2021

Vanaf 1 januari 2021 vindt een wijziging plaats in de iWmo en iJw 3.0. Deze verandering heeft een grote impact op de bedrijfsvoering van gemeenten en zorgaanbieders. Ketenbureau I-Sociaal Domein heeft in kaart gebracht wat deze impact is en wat het specifiek voor beide partijen betekent. Zo wordt er door zorgaanbieders niet meer gefactureerd maar gedeclareerd waardoor de 4-wekelijkse declaratieperiode vervalt. Ook wordt een verzoek om wijziging in de zorgvraag (VOW) niet meer buiten het berichtenverkeer ingediend. Januari 2021 dient als transitiefase: administratieve protocollen vertalen naar de juiste codes en eenheden. Dit vergt behoorlijk wat werk en dus tijd.

Wat wij voor je kunnen betekenen

Voordat declaraties kunnen plaatsvinden, moet het gehele proces daaromheen goed zijn ingericht. Wij kunnen hierbij helpen door tijdelijke ondersteuning tijdens piekdrukte. Onze talenten zijn opgeleid in de financieringsstromen Wmo en Jeugdwet en in de nieuwe release. Ze kunnen helpen met het maken van de juiste vertaalslag, indicaties omzetten, test- en herstelwerk uitvoeren en nieuwe werkbeschrijvingen voor het administratieve proces maken. 

Combinatie Q-Talent en Q-Consult Zorg

Wij kunnen ook een team leveren van een adviseur met talenten. Onze adviseur voert als meewerkend voorman de meer complexe taken uit en begeleidt de talenten, maakt hen wegwijs in het systeem en bespreekt en prioriteert de werkzaamheden.