BuurtzorgT op tijd klaar voor het Zorgprestatiemodel met hulp van Q-Talent

BuurtzorgT op tijd klaar voor het Zorgprestatiemodel

Sinds dit jaar is het Zorgprestatiemodel hét nieuwe bekostigingssysteem binnen de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. De wijzigingen in de bekostiging hebben een grote impact op GGZ/FZ-aanbieders, want de registratie moest vóór 2022 op orde zijn. BuurtzorgT schakelde Q-Talent in voor ondersteuning op de afdeling zorgadministratie. Frank Rink, controller bij BuurtzorgT, vertelt hoe hij de samenwerking heeft ervaren. 

Over BuurtzorgT

BuurtzorgT is een organisatie die zorg levert voor cliënten met (zware) psychiatrische problemen die thuis behandeld en ondersteund willen of moeten worden. 

Welke uitdagingen hadden jullie bij BuurtzorgT?

‘’Met de komst van het Zorgprestatiemodel (ZPM) stonden we voor een grote uitdaging. Namelijk het tijdig, juist en volledig afsluiten van ruim 4.500 DBC’s per 31 december 2021. Dit zorgde voor een werkvoorraad die bijna vijftien keer groter was ten opzichte van een normale maand. Daarnaast moest de zorgadministratie ook extra inspanning leveren om de overgang naar het ZPM goed te laten verlopen. Kortom, er was genoeg werk aan de winkel!’’
 

Waarom hebben jullie Q-Talent ingeschakeld?

‘’Om de werkvoorraad én de werkdruk bij de afdeling zorgadministratie weg te nemen. Een lastige klus om op korte termijn te regelen. Zeker in de zorg, waarin personeel schaars is. Q-Talent ging deze uitdaging aan en ze hebben me positief verrast. Binnen een paar weken stond er een team van 5 young professionals klaar en begin december gingen ze van start.’’
 

Hoe verliep de samenwerking?

‘’Erg goed. Q-Talent denkt goed mee en is flexibel in het vormgeven van de samenwerking. Alles is bespreekbaar en ze hebben diverse mogelijkheden voor de juiste ondersteuning. Wij zijn gegaan voor een team van young professionals in combinatie met begeleiding door consultants van Q-Consult Zorg. 
De begeleiding vanuit Q-Consult Zorg maakte dat ik met vertrouwen dit deel uit handen kon geven en we ons als organisatie volledig konden richten op de overgang naar het ZPM. Daarbij was het ook prettig schakelen. Wekelijks evalueerden we de voortgang en stuurden we bij waar nodig.‘’
 

Is het gelukt om jullie doel te behalen?

‘’Yes! De young professionals maakten zich het werk snel eigen, zochten de samenwerking op met behandelaren binnen BuurtzorgT en bewezen bovenal de afdeling zorgadministratie een grote dienst door binnen drie maanden de klus te klaren.’’
 

Wat is het meest bijgebleven aan de samenwerking?

‘’Mooi aan deze samenwerking is dat het hier echt om een win-winsituatie gaat. BuurtzorgT is heel erg geholpen met de ondersteuning en de young professionals hebben hun eerste werkervaring op kunnen doen om zo hun carrière een goed vervolg te geven. Kortom, ik ervaar Q-Talent en Q-Consult Zorg als organisaties met energieke en enthousiaste mensen. Niet alleen in woorden, maar zeker ook in daden! Voor ons absoluut een reden om in de toekomst vaker met elkaar samen te werken.’’
 

Kan jullie afdeling zorgadministratie ook ondersteuning gebruiken?

Hebben jullie achterstand, of gewoon teveel werk en is vast personeel geen optie? Wij helpen graag! Neem vrijblijvend contact op met Bart Gerards voor meer informatie.