Coronacrisis leidt tot extra administratieve inspanning Q-Talent biedt ook administratieve ondersteuning in het sociaal domein

Coronacrisis leidt tot extra administratieve inspanning

Door de coronacrisis kan niet alle zorg die valt onder de Wmo en Jeugdwet geleverd worden zoals eerder is overeengekomen. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (JV) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben daarom afspraken gemaakt. Deze afspraken moeten de continuïteit van zorg en financiële zekerheid voor zorgorganisaties borgen. Veel zorgaanbieders en gemeenten maken al afspraken om de zorg te continueren. Dit kan leiden tot zorg in een alternatieve vorm, extra inspanning of minder zorg. Extra administratieve inspanning lijkt onvermijdelijk. Hierbij ondersteuning nodig? Q-Talent helpt je om grip te houden op de administratieve processen.

Veel zorginstellingen worden door de coronacrisis genoodzaakt naar alternatieven te kijken, nu reguliere zorg (conform toewijzing) niet haalbaar is. Een voorbeeld hiervan is dagbesteding en/of -begeleiding. Dit kan worden omgezet naar beeldzorg of andere vormen van zorg op afstand. Om conform de gemaakte (of nog te maken) afspraken te kunnen declareren, is het van belang dat deze nieuwe afspraken en wijzigingen goed in het systeem worden verwerkt. Hierdoor is herkenbaar welke zorg conform toewijzing en welke zorg alternatief wordt geleverd. Daarnaast kan het zo zijn dat voor alternatieve vormen een nieuwe toewijzing aangevraagd moet worden. Ook brengt het leveren van zorg in crisistijd extra inspanningen en dus meer kosten met zich mee om de afgesproken zorg te leveren. Het is belangrijk deze goed in kaart te brengen.

Bij de (extra) administratieve lasten die de coronacrisis met zich meebrengt hebben jullie wellicht ondersteuning nodig. Q-Talent kan daarbij ondersteunen met hoogopgeleide talenten (HBO/WO) die per direct beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Al onze talenten zijn bekend met de financieringsstromen in de zorg, wat maakt dat ze snel aan de slag kunnen. Zowel op locatie als op afstand.