Ondersteuning bij de controles

Ondersteuning bij de controles

2019 zit er alweer bijna op en dat betekent dat de processen voor de afronding van 2019 in volle gang zijn. De productie wordt gecontroleerd en de jaarrekening wordt opgesteld om zo te komen tot een goedkeurende verklaring van uw accountant. Het gaat dan onder andere om het opzetten en uitvoeren van steekproeven, het controleren van de productie en het bespreken van de resultaten met de accountant, alles bij elkaar een flink karwei.

Na het verkrijgen van de goedkeurende accountantsverklaring is het nuttig om te bekijken welke verbeterpunten uit de controles naar voren komen en hoe deze binnen de organisatie opgepakt kunnen worden. Q-Consult Zorg en Q-Talent kunnen je in elke fase ondersteunen met de kennis en expertise van onze adviseurs én de slimme handjes van Q-Talent voor de operationele werkzaamheden. 

Zo kunnen wij helpen bij:

  • Het opstellen van het controleplan met een risicoanalyse.
  • Productieverantwoording van de geleverde zorg in 2019.
  • Het bepalen en het uitvoeren van de steekproeven.
  • Het uitvoeren van specifieke controles volgens het controleplan.
  • Het bespreken van de uitkomsten met de accountant.
  • Verbeterpunten opstellen voor de organisatie en ondersteunen bij het oppakken hiervan.

Voor meer informatie neem contact op met Bart Gerards van Q-Talent (06-15968742) of Iris Koopmans van Q-Consult Zorg (06-52410798).