Onderzoek binden en boeien van millennials

Onderzoek binden en boeien van millennials

De millenials (geboren tussen 1980 en 2000) zijn essentieel om vacatures in de zorg de komende jaren te kunnen vullen. Zij hebben echter een eigentijdse kijk op werken, leren en ontwikkelen en dat vraagt iets anders van organisaties dan dat ze van eerdere generaties gewend zijn. Veel organisaties vinden het lastig millennials het juiste te bieden en ze blijvend aan hun organisatie te binden. Q-Talent is in samenwerking met Fizi een onderzoek gestart naar het binden en boeien van millenials.

Wat komt in het onderzoek aan bod?

In het onderzoek gaat onder andere in op vragen als: Wat geeft millenials energie en wat zijn energievreters? Welke vormen van leiderschap hebben ze nodig en wat vraagt dit van leidinggevenden en organisaties? Antwoorden op deze vragen worden toegelicht door millennials die zelf werkzaam zijn in de zorg. Herkennen zij zich in bovenstaande punten? Welke praktische tips hebben ze en wat willen ze meegeven aan organisaties? De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd in het juninummer van Fizier.

Wil je meer informatie over dit onderzoek? Neem dan contact op met Bart Gerards.