Opleiding talenten voor inzet bij e-health projecten

Opleiding talenten voor inzet bij e-health projecten

Het ministerie van VWS stelt vanaf 2019 twee nieuwe subsidieregelingen beschikbaar voor de langdurige zorg om digitalisering en innovatie te bevorderen. Deze regelingen bieden extra kansen om in 2019 de kwaliteit van zorg te verbeteren door de inzet van technologie. Via de nieuwe regelingen wordt 120 miljoen beschikbaar gesteld aan de VVT- en GHZ-sector.

Eerder is daar een artikel over verschenen bij onze collega’s van Q-Consult. Onze conclusie: via subsidieregelingen is er voldoende mogelijkheid om te investeren in e-health. Punt van aandacht is daarbij wel de capaciteit om dit soort projecten goed te begeleiden. Van zorgorganisaties horen we dat er onvoldoende capaciteit aanwezig is met de juiste expertise en competenties om dit soort projecten uit te voeren. Dat is dan ook de reden dat we, in samenwerking met Henry Mulder en Kilian Deelen (experts e-health bij Q-Consult), onze Talenten opleiden op het gebied van e-health. Deze Talenten kan je vervolgens inzetten voor jouw projecten.