Traineeship Business Control Young professionals die zich in één jaar ontwikkelen tot vaardige business controllers in de zorg

Traineeship Business Control

Heeft jouw organisatie behoefte aan medewerkers die goed zijn op het gebied van planning & control? Wil jij dat zij zich binnen één jaar ontwikkelen tot business controller en wil je hierin volledig ontzorgd worden? Wij trainen, begeleiden en coachen jonge talenten naar deze waardevolle functie. Na één jaar is de trainee klaar om bij jouw zorgorganisatie in dienst te treden.

Wat houdt het traineeship in?

Uitbreiden van kennis over business control
De trainee ontvangt basis- en vakspecifieke trainingen zoals strong controllership, horizontaal toezicht, Informatie-beveiliging, DBC's, stuurinformatie, kostprijsberekening, businesscases toepassen, wetgeving en financiering GGZ, ziekenhuis- en langdurige zorg.

Ontwikkelen van vaardigheden
De trainee krijgt tips en tricks aangereikt om de functie succesvol te kunnen vervullen. Wij zetten bijvoorbeeld in op adviesvaardigheden en het managen van projecten, maar helpen de trainee ook bij de datavaardigheden als het verzamelen, samenvoegen en analyseren van data.

Werken aan persoonlijke effectiviteit
Tijdens het traineeship is volop ruimte voor het leren kennen, inzetten en vergroten van de eigen talenten. Wij bieden trainingen en intervisies aan op het gebied van werken met passie, effectief communiceren, geven en ontvangen van feedback en persoonlijk leiderschap.

Ontvangen van coaching en supervisie
Samen met de trainee reflecteren we op de nieuwe rol en functie. Daarnaast ontvangt de trainee supervisie van een consultant van Q-Consult Zorg.

Hoe werkt het traineeship?

  • Wij zorgen voor een zorgvuldige werving & selectie van kandidaten. Samen komen we tot de beste match.
  • De trainee is 32 uur per week aan het werk binnen jouw zorgorganisatie.
  • Om de week heeft de trainee een opleidingsdag op het kantoor van Q-Talent. Tijdens de opleidingsdagen vinden trainingen, coaching, supervisie en intervisie plaats.
  • Na één jaar eindigt het traineeship. Hierbij is het uitgangspunt dat jouw organisatie - bij tevredenheid - de trainee kosteloos in dienst neemt.
  • Gedurende dit traineeship ontzorgt Q-Talent door het overnemen van de werving, opleiding en de risico's waaronder afbreuk, verlof en ziekte.
  • In het traineeship zijn evaluatiemomenten opgenomen; want wij gaan voor 100% tevredenheid.

Van jong talent naar volwaardig business controller 

  • Onze jonge talenten zijn net afgestudeerd. Zij brengen een 'frisse blik' mee. Daarnaast beschikken zij over een grote dosis enthousiasme en zijn zij erg gemotiveerd om aan de slag te gaan.
  • Wij leiden onze trainees op vanuit de Q-Leerformule. In de Q-Leerformule staat de praktijk centraal, want daar gebeurt het! Hierdoor wordt de transfer van leren naar de praktijk afgestemd, wat zorgt voor directe toepasbaarheid in jouw organisatie.
  • Onze supervisors (consultants) nemen de trainee mee in de 'geheimen' van het vak. Zij duiken samen in jullie praktijkcasussen en zoeken naar de beste oplossingen. Jullie toekomstige medewerker brengt op die manier inhoudelijke expertise in.