Emmelie

Talent Emmelie over haar ervaring met Q-Talent

Na mijn stage bij Q-Consult Zorg ben ik begonnen aan mijn eerste opdracht bij Q-Talent. Ik wilde graag meer ervaring opdoen in de praktijk van de zorgadministratie. Voor drie maanden ging ik aan het werk met de registratie van de SEH. Mijn inzet was gericht op een correcte en volledige DBC registratie en een terugloop van acties op de werklijsten. Ik hield mij dagelijks bezig met het doorvoeren van correcties en de communicatie met artsen en DBC medewerkers. Daarnaast bracht ik de uitgevoerde registraties op de SEH inzichtelijk. Dit deed ik aan de hand van een dashboard in Excel wat ik zelf gebouwd heb. Aan de hand van dit dashboard krijg je in een paar klikken inzicht over de uitgevoerde registratieacties aangepast aan jouw informatiebehoefte. Hier was mijn opdrachtgever erg enthousiast over. Ze liet weten: "Geweldig zoals Emmelie dit heeft gedaan! Zo konden we met een paar klikken kijken bij welk registratie-issue de meeste acties zaten en of er een daling zichtbaar werd na instructies e.d."

"In een paar klikken inzicht in de SEH registratie!""

Wat ik zo leuk vond aan deze opdracht is het multidisciplinaire karakter van de SEH, waardoor je veel over de registratie van verschillende specialismen te weten komt. Dit maakt het extra uitdagend. In een korte tijd heb ik veel geleerd. De complexiteit van het werk en het communiceren met de medewerkers op de werkvloer vond ik erg interessant. Aan het einde van mijn opdracht heb ik een werkinstructie gemaakt, zodat alle relevante wet- en regelgeving, interne afspraken, en casussen waar ik tegenaan gelopen ben en heb uitgezocht op één plek beschreven staan. Daarnaast had ik ook nog eens hele leuke collega’s. Zij hebben mij met open armen ontvangen en het nodige in de praktijk bijgeleerd. De opdrachtgever heeft mij voorzien van positieve feedback. 

In mijn volgende opdracht binnen het MUMC+ ga ik mij bezighouden met de registratie van stamceltransplantaties bij Hematologie. Naast het doorvoeren van correcties ga ik ook werken aan procesverbeteringen om de registratie te verbeteren. Ik heb er erg veel zin in!