Ontregel de zorg met Scribes!

De administratieve lasten in de zorg zijn hoog, waarbij we zien dat de zorgprofessional veel tijd kwijt is aan het uitwerken van verslagen, intakegesprekken voorbereiden, medicatie-aanvragen uitvoeren, EPD’s/ECD’s vullen etc. Al deze handelingen kosten tijd, waarbij sommige (niet-medische) registratie door de arts als overbodige handeling wordt ervaren. Tijd die de arts beter én waardevoller wil besteden aan waar het in de zorg echt om draait: de patiënt. Wat als we de arts nu laten dokteren en de administratieve last wegnemen? Q-Talent kan hierbij ondersteunen door het inzetten van een Scribe! Een scribe is een (medisch) student die de administratie overneemt van de arts. Samen kijken we in het zorgproces welke administratie een Scribe voor jou kan uitvoeren. Hoe we dit precies doen, lees je hieronder. 

We zien dat de zorg overloopt (ontregel de zorg) en dat de administratieve last hoog is. Hierdoor is minder tijd en aandacht voor de patiënt en neemt de werkdruk toe. Daarbij is de registratie niet altijd volledig en tijdig plus worden sommige onderdelen van de administratie als niet-zinvol beschouwd.

Onze slimme scribes kunnen tijdelijk verlichting bieden waarbij de scribe 1-op-1 wordt gekoppeld aan een arts of afdeling. Afhankelijk van de behoeften kunnen wij één scribe of een heel team van scribes inzetten. Met elkaar inventariseren we hoe een scribe in het zorgproces past. De werkzaamheden vinden plaats op de poli waarbij een scribe kan ondersteunen voor, tijdens en na het polibezoek van een patiënt. De werkzaamheden worden nadien altijd geaccordeerd door de arts. Je kan denken aan de volgende taken:

 • Het aanvullen van vereiste informatie in het EPD/EDC. Voorbeelden zijn, brieven en notulen opstellen en gespreksverslagen uitwerken zodat de patiënt direct inzicht heeft in zijn/haar dossier, juist, tijdig en volledig. Bij het gebruik van spraakgestuurde vastlegging kan de scribe hier structuur in aanbrengen;
 • Machtigingen aanvragen plus de registratie hiervan;
 • Diagnoses koppelen aan DBC’s;
 • Verbetervoorstellen opstellen t.a.v. het administratie-/registratieproces;
 • Controles uitvoeren op onderregistratie;
 • Telefonisch gestandaardiseerde vragenlijsten uitvoeren met de patiënten.

Op basis van bovenstaande uitkomsten bespreekt de scribe samen met de arts hoe lang de afspraak zal duren en welke mogelijke testen/medicatie nodig is/zijn.

Wat levert het op voor de zorgorganisatie?
Door taakherschikking, ook wel de knip tussen zorg en administratie, verminderen de administratieve lasten voor de zorgprofessional wat resulteert in een aantal positieve veranderingen:

 • Een lagere werkdruk en minder uitval van personeel;
 • Meer tijd voor het uitvoeren van werk dat als zinvol wordt ervaren;
 • Vergroten van de kwaliteit van zorg;
 • Een registratie die juist, tijdig en volledig is;
 • Meer aandacht voor de patiënt;
 • En wellicht wel kortere wachtlijsten!

Ondersteuning door Q-Consult Zorg
Uit onderzoek is gebleken dat een deel van de administratieve lasten niet wettelijk verplicht is, maar door de organisaties zelf is opgelegd. Wellicht is een deel van deze administratieve last dus overbodig. Benieuwd hoe de administratieve last bij jullie organisatie wordt ervaren en welke regels wettelijk verplicht zijn? Onze quickscan brengt in kaart wat de (ervaren) regeldruk is en in welke mate de huidige regels (wettelijk) verplicht zijn of intern zijn opgelegd. Door het uitvoeren van interviews en documentonderzoek kunnen we gestructureerd vaststellen welke regels overbodig zijn.

Meer weten of benieuwd naar de mogelijkheden rondom scribes en de quickscan? Neem dan contact op met Bart Gerards.

Vul ons contactformulier in of bel ons: 088 1020 930