Talenten opgeleid voor inzet bij e-health projecten

Talenten opgeleid voor inzet bij e-health projecten

Het ministerie van VWS stelt vanaf 2019 twee nieuwe subsidieregelingen beschikbaar voor de langdurige zorg om digitalisering en innovatie te bevorderen. Via deze subsidieregelingen is er voldoende mogelijkheid om te investeren in e-health.

Van zorgorganisaties horen we dat er onvoldoende capaciteit aanwezig is met de juiste expertise en competenties om dit soort projecten uit te voeren. Daarom hebben onze collega’s Henry Mulder en Kilian Deelen (experts e-health bij Q-Consult Zorg) onze Talenten opgeleid op het gebied van e-health. Deze Talenten kan je inzetten voor jouw projecten. 

Meer informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met: Bart Gerards, accountmanager Q-Talent.