5 belangrijke wijzigingen MSZ per 2022

5 belangrijke wijzigingen MSZ per 2022

Jaarlijks publiceert de NZa de wijzigingen in de wet- en regelgeving voor het aankomende jaar. De wijzigingen voor 2022 zijn inmiddels bekend. Wij hebben 5 belangrijke wijzigingen voor de MSZ per 2022 op een rij gezet. 

Belangrijke wijzigingen MSZ 2022

1. Klinisch intercollegiaal consult en medebehandeling op afstand wordt toegestaan

In verband met de coronapandemie was het al tijdelijk toegestaan: het registreren van de zorgactiviteiten ‘Klinisch intercollegiaal consult’ (190009) en ‘Medebehandeling’ (190017) wanneer het contact tussen de patiënt en de zorgverlener op afstand plaatsvindt. Per 2022 wordt deze versoepeling blijvend toegevoegd aan de wet- en regelgeving. De regel verandert dusdanig dat een intercollegiaal consult (ICC) en medebehandeling in principe face-to-face plaatsvinden, maar in situaties waarin bijvoorbeeld een infectierisico speelt mag dit consult op afstand plaatsvinden. 

Andere voorwaarden rondom ICC en medebehandeling blijven bestaan. Zo dient er zoals voorheen contact te zijn met een patiënt en is het dus niet toegestaan om deze zorgactiviteiten te registreren voor digitaal contact tussen zorgverleners onderling. Klik hier voor meer informatie. 
 

2. RIVM mag rechtstreeks doorverwijzen naar een (gespecialiseerde) kinderarts

Per 2022 kan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geregistreerd worden onder het verwijstype ‘Verwezen patiënt niet-SEH vanuit eerste lijn, maar verwijzer heeft geen AGB-code’. Bij een positieve/afwijkende uitslag van een hielprik bij kinderen kan het namelijk voorkomen dat het RIVM rechtstreeks naar een (gespecialiseerde) kinderarts verwijst conform het draaiboek hielprikscreening. Klik hier voor meer informatie. 
 

3. Specialisme specifieke typeringslijst voor sportgeneeskunde

Per 2022 is een specialisme specifieke typeringslijst voor sportgeneeskunde geïntroduceerd. Tot die tijd gebruikten sportartsen typeringslijsten van andere specialismen. De regels voor de overloopsituatie zijn als volgt: alle subtrajecten die zijn geopend vóór 1 januari 2022 blijven geregistreerd onder een ander specialisme. Als het subtraject over de jaargrens loopt, wordt deze afgesloten volgens de geldende afsluitregels. Op de uitvoerdatum van de eerstvolgende zorgactiviteit na het afsluiten van het subtraject, wordt een nieuw zorg- en subtraject (zorgtype 11) geopend met Sportgeneeskunde als uitvoerend specialisme. Klik hier voor meer informatie.
 

4. Overige zorgproducten Geestelijke gezondheidszorg en Forensische zorg vervallen

Met de ingang van het zorgprestatiemodel per 1 januari 2022 komen de overige zorgproducten voor de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de Forensische zorg (FZ) te vervallen. Alle zorg binnen de GGZ en de FZ wordt namelijk via het nieuwe zorgprestatiemodel bekostigd. Klik hier voor meer informatie. 
 

5. Registratie Vervolgbehandeling na eerder CGA te automatiseren

Vanaf 2022 is het toegestaan om de zorgactiviteit ‘Vervolgbehandeling na eerder uitgevoerd Comprehensive Geriatric Assessment (CGA)’ (039579) ook te registreren in een subtraject met zorgtype 11. Hierdoor kan de vastlegging van deze zorgactiviteit geautomatiseerd worden om onnodige administratieve lasten te verminderen. Klik hier voor meer informatie. 
 

Last van oplopende werklijsten en snel iemand nodig?

Lopen de werklijsten op of zorgen de extra controles voor meer constateringen die opgepakt moeten worden? Heb je iemand nodig zonder dat jouw personeel veel tijd kwijt is aan inwerken? De Talenten van Q-Talent hebben een passend DBC-programma doorlopen waardoor ze snel bij jou inzetbaar zijn. Meer weten? Neem contact op met Bart Gerards.