Wat zijn de drijfveren van millennials? Met tips voor passend leiderschap

Wat zijn de drijfveren van millennials?

Het personeelstekort binnen de zorgsector is erg groot en door corona is de druk nog groter geworden. De schaarste op de arbeidsmarkt blijft een dagelijkse uitdaging. De ‘millennials’ zijn essentieel om de vacatures de komende jaren te vervullen. Maar wie is deze doelgroep? Wat beweegt millennials? En hoe bind en boei je deze generatie voor een toekomst binnen de zorgsector?

Generatie Y

Volgens Van Dale is een generatie een ‘groep van ongeveer gelijktijdig geboren mensen’. De millennials vallen onder de zogenaamde ‘generatie Y’: de mensen die zijn geboren tussen 1985 en 2000. Met hun eigentijdse kijk op (samen)werken, leren en ontwikkelen vragen zij iets anders van organisaties dan de generaties voor hen. De generatie Y groeit op in een tijd die gekenmerkt wordt door de opkomst van technologie. Millennials zijn opgegroeid met internet en social media. Zij maken zich nieuwe ontwikkelingen razendsnel eigen en staan bekend om hun ambitieuze houding en kritische blik. Drijfveren als het leveren van een maatschappelijke bijdrage, mensgericht leiderschap en de mogelijkheid om talenten te blijven ontwikkelen, staan centraal.

Millennials op hun smartphone

Drijfveren van millennials en tips voor passend leiderschap

Om ervoor te zorgen dat millennials zich optimaal ontwikkelen en zich verbonden voelen met de organisatie is passend leiderschap van groot belang. Dit leiderschap speelt in op de drijfveren van millennials. Deze drijfveren zijn:

Drijfveer 1: Bijdrage leveren aan de toekomst
Millennials halen niet direct voldoening uit het behalen van enkel (financiële) resultaten. Ze leveren liever een bijdrage aan het grotere geheel. Zij gaan voor een functie waarin ze het verschil kunnen maken voor de toekomst van de organisatie. Bovendien werken ze graag voor een organisatie die een positieve maatschappelijke impact heeft. 

[Tip] Geef millennials de ruimte om mee te denken over verbeteringen binnen de huidige processen van jouw organisatie.


Drijfveer 2: Persoonlijke en open sfeer
Millennials hebben behoefte aan een mensgerichte aanpak. Platte organisatiestructuren met korte communicatielijnen spreken hen aan, ze beslissen graag samen met hun leidinggevende. Door een open en informele sfeer te creëren ontstaat er ruimte voor eigen inbreng en de vrijheid om te blijven leren en ontwikkelen.

[Tip] Voer een evaluatiemoment eens tijdens een wandeling. Door letterlijk met jullie neuzen dezelfde kant op te lopen kom je makkelijker op één lijn.


Drijfveer 3: Groei en talent
Persoonlijke ontwikkeling en groei staan hoog in het vaandel bij millennials, zij gaan graag op zoek naar hun kracht. Ze hechten veel waarde aan duidelijke communicatie en heldere feedback, omdat dit hen verder brengt in hun ontwikkeling. Ze zijn heel bewust bezig met persoonlijke kracht en willen deze optimaal benutten. Daarbij zijn structuur en een toekomstperspectief gewenst. Het is daarom belangrijk om wederzijdse verwachtingen uit te spreken en af te stemmen. 

[Tip] Kijk naar ieders talenten en ga met elkaar in gesprek over hoe deze verder ontwikkeld kunnen worden. Hier is meer behoefte aan dan aan het werken aan punten waarop minder wordt gescoord. Maak van een 9 een 10. Van een 5 een 6 maken levert minder energie op.


Drijfveer 4: Vrijheid
Om hun talenten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, hebben millennials belang bij actieve ondersteuning en het krijgen van handelingsvrijheid. Een leidinggevende die de controle niet loslaat en precies zegt wat ze moeten doen levert geen energie op. 

[Tip] Ga voor een coachende leiderschapsstijl waarin je voldoende ruimte geeft om hen zelf dingen te laten ontdekken en keuzes te maken.


Drijfveer 5: Plezier
In het verlengde van talentontwikkeling en een open informele werksfeer ligt plezier. Balans is erg belangrijk en wordt nog weleens vergeten. De millennial hecht waarde aan zaken die (persoonlijke) energie opleveren. De scheidingslijn tussen werk en privé is door de impact van corona dunner dan ooit. 

[Tip] zorg voor een dagelijks (online) momentje, deel lachmomenten maar geef ook ruimte voor het delen van baalmomenten

Generatie Z

De krapte op de arbeidsmarkt is niet zomaar voorbij en dat zorgt voor uitdagingen. We weten wat millennials beweegt en dat geeft inzicht in hoe we deze doelgroep kunnen blijven binden en boeien. Maar vergeet ook de volgende generatie niet. Want voor je het weet staat ook generatie Z in de startblokken om de arbeidsmarkt te betreden.


Dit artikel is gepubliceerd in het aprilnummer van Fizier (2021) en in samenwerking geschreven met Q-Talent.