Actueel
 • Coronacrisis leidt tot extra administratieve inspanning
  Coronacrisis leidt tot extra administratieve inspanning

  Door de coronacrisis kan niet alle zorg die valt onder de Wmo en Jeugdwet geleverd worden zoals eerder is overeengekomen. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), ...

  Lees meer
 • Tips voor slim en efficiënt roosteren
  Tips voor slim en efficiënt roosteren

  De vraag naar zorg groeit sneller dan het personeelsaanbod. De taak van de planner/roosteraar wordt dan ook steeds uitdagender. Door de coronacrisis wordt plannen en roosteren ...

  Lees meer
 • Slim en flexibel roosteren/plannen
  Slim en flexibel roosteren/plannen

  Het coronavirus legt extra druk op het roosterproces. De zorgvraag is zwaarder, het ziekteverzuim neemt toe. Roosteraars moeten snel schakelen. Ondertussen loopt het reguliere ...

  Lees meer
 • Extra menskracht voor jouw helpdesk
  Extra menskracht voor jouw helpdesk

  Bij jouw help- of servicedesk zullen veel vragen van (ongeruste) patiënten/cliënten binnenkomen. Vragen over bijvoorbeeld de eigen veiligheid of die van een ander, het dragen ...

  Lees meer
 • Omzetten van face-to-faceconsulten naar consulten op afstand
  Omzetten van face-to-faceconsulten naar consulten op afstand

  Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onlangs de wet- en regelgeving voor face-to-faceconsulten in de ...

  Lees meer
 • GGZ Zelfonderzoek 2018
  GGZ Zelfonderzoek 2018

  Net als vorig jaar volgt ook dit jaar in de curatieve GGZ het Zelfonderzoek. Doel van dit onderzoek is om de rechtmatigheid van de gedeclareerde zorg vast te stellen. Ook dit jaar zet ...

  Lees meer
 • Onderzoek binden en boeien van millennials
  Onderzoek binden en boeien van millennials

  De millenials (geboren tussen 1980 en 2000) zijn essentieel om vacatures in de zorg de komende jaren te kunnen vullen. Zij hebben echter een eigentijdse kijk op werken, leren en ontwikkelen ...

  Lees meer
 • Ondersteuning op de zorgadministratie bij Parnassia
  Ondersteuning op de zorgadministratie bij Parnassia

  De afdeling zorgadministratie is de verbindende factor tussen het zorgbedrijf en de gemeente, wiens taak het is om ervoor te zorgen dat wanneer een kind zorg nodig heeft, deze ook ...

  Lees meer
 • Talenten opgeleid voor inzet bij e-health projecten
  Talenten opgeleid voor inzet bij e-health projecten

  Het ministerie van VWS stelt vanaf 2019 twee nieuwe subsidieregelingen beschikbaar voor de langdurige zorg om digitalisering en innovatie te bevorderen. Via deze subsidieregelingen ...

  Lees meer