Vlotte samenwerking in aanloop naar Horizontaal Toezicht

Vlotte samenwerking in aanloop naar Horizontaal Toezicht

Vanaf 1 januari 2022 volledig verantwoorden volgens Horizontaal Toezicht (HT), dat heeft het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) als doel gesteld. De periode voorafgaand aan de overstap naar HT brengt veel extra werk met zich mee. Voor het MCL de aanleiding om extra ondersteuning te vragen voor de zorgadministratie. Het uitbreiden van controles leidde tot een toename van constateringen in de daily auditing. Samen met Q-Consult Zorg en Q-Talent is er een plan gemaakt en uitgevoerd om deze constateringen te analyseren en (indien nodig) te corrigeren. Benieuwd hoe deze samenwerking is verlopen? 

Plan van aanpak

Samen met Liesbeth van Asperen, teamleider Zorgadministratie binnen het MCL, kozen we voor een constructie ‘op afstand’. Een consultant van Q-Consult Zorg ging samen met twee projectmedewerkers van Q-Talent aan de slag met de werklijsten. Consultant Niels Rooijakkers was verantwoordelijk voor het prioriteren van de werkzaamheden, het oppakken van de meest complexe casussen en het inwerken en begeleiden van de twee talenten. Naarmate de talenten meer zelfstandig te werk gingen is de inzet van Niels afgebouwd. Kortom: maximale flexibiliteit en ondersteuning die op dat moment passend is. 

Welke werkzaamheden pakten de talenten op?

De talenten hielden zich bezig met het analyseren van de werklijsten in de daily auditing. Ze begonnen met het oplossen van de meer eenvoudige constateringen en naarmate ze meer ervaring kregen, pakten ze ook de complexere dossiers op. De werkzaamheden werden vanuit huis uitgevoerd. Ondanks de fysieke afstand, was er dagelijks een digitale dagstart en waren er contactmomenten om openstaande vragen te bespreken. De voortgang van de werkzaamheden werd wekelijks met het MCL besproken. De samenwerking was erg succesvol aldus Liesbeth:

"De combinatie van een ervaren consultant die leiding geeft aan goede talenten werkte perfect. Ze hebben gezamenlijk een berg werk verzet met goede kwaliteit. Ik ben hierin echt ‘ontzorgd’ door Q-Talent en Q-Consult Zorg."

Ondersteuning nodig bij de implementatie van Horizontaal Toezicht?

Wil jij jouw organisatie klaarstomen voor HT en kun je extra ondersteuning gebruiken? Wij bieden passende ondersteuning voor elke fase in het implementatieproces. Neem hiervoor contact op met Bart Gerards via 06 15 96 87 42 of mail naar bart.gerards@qtalent.nl.